05/04/2022

توانمندی های تخصصی و اجرای

توانمدنی های تخصصی و اجرایی مشاوره درراستای انتخاب تجهیزات از لحاظ آخرین تکنولوژی روز و تطابق با پروژه مشاوره درراستای انتخاب و خرید متریال جهت تولید […]
05/04/2022

سمینار

سمینار آموزشی کشت و کار و مدیریت گلخانه – 1382- سازمان جهاد کشاورزی جیرفت و کهنوج سمینار آموزشی کشت و کار و مدیریت گلخانه – 1382- […]
05/04/2022

فهرست نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده

فهرست: * ABB SOFTWARE * PCS7 * STEP7 *TIA PORTAL * S5 * WINCC *WINCC FlEXIBEL * AUTOCAD * SOLID WORK * ACCESS * ORACEL * […]
05/04/2022

آموزشی

نرم افزار ها و كتب آموزشي منتشر شده نام نرم افزار/ كتاب لوح آموزشي كنترل رطوبت در گلخانه لوح آموزشي انتخاب مناسب بذر لوح آموزشي كشت […]
05/04/2022

دوره آموزشی متقاضیان احداث گلخانه

دوره آموزشی متقاضیان احداث گلخانه                محل : شرکت شهرک های کشاورزی                                    مدرس: آقای دکتر زاهدیان                                              آذر 1398 قبلی بعدی
05/04/2022

دوره آموزشی متقاضیان احداث گلخانه شهرستان مغان بهمن 1398

قبلی بعدی
05/04/2022

کلاس آموزش کشت فلفل دلمه استان همدان

قبلی بعدی
05/04/2022

وبینار آموزش تولید فلفل دلمه رنگی استان هرمزگان

قبلی بعدی
05/04/2022

آموزش تولید فلفل دلمه رنگی استان هرمزگان

قبلی بعدی قبلی بعدی