پوشش

پوشش ها به انواع پلاستیک (پلی اتیلن)، پلی کربنات، شیشه، شید و توری تقسیم بندی می گردند

پوشش گلخانه

کشت های گلخانه ای معمولا در دو نوع بستر خاکی و هیدروپونیک

سیستم های گرمایشی در گلخانه براساس نیاز گرمایشی گیاه و مساحت گلخانه ها

سیستم گرمایشی

سیستم سرمایشی

سیستم خنک‌کننده فن و پد از فن‌های تخلیه،سیستم تامین رطوبت،فن های سیرکولاسیون هوا

سیستم های گلخانه ای همگی توسط برق و سیستم الکتریکال مرکزی کار می کنند

سیستم الکتریال

سیستم کنترل اقلیم

سیستم ها و نیاز های گیاه و آنالیز وکنترل شرایط محیطی بر عهده سیستم کنترل اقلیم

آبیاری قطره ای ساده،بوم آبیاری،قطره ای و تغذیه هوشمند

سیستم آبیاری

ورودی گلخانه ها

جلوگیری از ورد آفات و بیماری ها از فضای بیرونی به داخل گلخانه ها

پرده ذخیره کننده انرژی یا ترمواسکرین که در زیر سقف گلخانه نصب می شود

سیستم ترمواسکرین