30/03/2022

گوجه فرنگی الینا

قبلی بعدی فروش بذر این محصول خرید کنید  گوجه فرنگی الینا هیبرید F1 گوجه فرنگی زیتونی به رنگ قرمز با رشد نامحدود غیرهمرس وزن میوه 25 […]