05/04/2022

کاهو 13-258

فروش بذر این محصول خرید کنید کاهو13-258 بذر هیبرید F1 فضای باز متحمل به خاک های شور بسیار یکدست واریته ی با کیفیت بالا و سایز […]
05/04/2022

کاهو Rasin

فروش بذر این محصول خرید کنید کاهو Rasin کاهو با برگ های سه قسمتی و رنگ قرمز بلوطی بوته متوسط ، متراکم ، اجزای ناهموار ، […]
05/04/2022

کاهو HDIR13-256

فروش بذر این محصول خرید کنید کاهو HDIR 13-256 رقم هیبرید F1 بوته قوی مناسب کاشت در خاک های شور برگ های قوی و متحمل به […]
05/04/2022

کاهو 13-261

فروش بذر این محصول خرید کنید کاهو 13-261 رقم هیبرید F1 بسیار سازگار و مقاوم باردهی خوب گل آذین های یکدست و سنگین متحمل به ساقه […]