30/03/2022

خربزه MX031

فروش بذر این محصول خرید کنید خربزه MX031 بوته بسیار قوی حساس به ترکیبات گوگردی میوه گرد به وزن 3 کیلوگرم پوست سبز و خاکستری و […]