05/04/2022

کاهو Rimmel

فروش بذر این محصول خرید کنید کاهو Rimmel رقم هیبرید F1 بوته قوی از تیپ فرانسوی موجی برداشت آسان با آرایش برگ های مناسب سبز روشن […]
05/04/2022

کاهو 13-261

فروش بذر این محصول خرید کنید کاهو 13-261 رقم هیبرید F1 بسیار سازگار و مقاوم باردهی خوب گل آذین های یکدست و سنگین متحمل به ساقه […]