10/01/1401

خربزه MX004

فروش بذر این محصول خرید کنید خربزه MX004 بوته ی نسبتا قوی حساس به ترکیبات گوگردی میوه ی بیضی به وزن 8/0 تا 2/1 کیلوگرم پوست […]