24/05/2023

برگزاری دوره مدیریت تولید فلفل دلمه ای در گلخانه، شهرستان میناب

مدیریت تولید فلفل دلمه ای در گلخانه، شهرستان میناب
11/04/2022

برخی از آفات گیاهان

مقدمه در زمان حاضر كه به عصر توسعه توليد و مصرف معروف گرديده است يكي از شاخص هاي پيشرفت آن در جهت سلامت جامعه ميزان مصرف […]
05/04/2022

آموزشی

نرم افزار ها و كتب آموزشي منتشر شده نام نرم افزار/ كتاب لوح آموزشي كنترل رطوبت در گلخانه لوح آموزشي انتخاب مناسب بذر لوح آموزشي كشت […]
05/04/2022

دوره آموزشی متقاضیان احداث گلخانه

دوره آموزشی متقاضیان احداث گلخانه                محل : شرکت شهرک های کشاورزی                                    مدرس: آقای دکتر زاهدیان                                              آذر 1398 قبلی بعدی
05/04/2022

دوره آموزشی متقاضیان احداث گلخانه شهرستان مغان بهمن 1398

قبلی بعدی
05/04/2022

کلاس آموزش کشت فلفل دلمه استان همدان

قبلی بعدی
05/04/2022

وبینار آموزش تولید فلفل دلمه رنگی استان هرمزگان

قبلی بعدی
05/04/2022

آموزش تولید فلفل دلمه رنگی استان هرمزگان

قبلی بعدی قبلی بعدی
05/04/2022

آموزش تولید فلفل گلخانه ای استان یزد

قبلی بعدی قبلی بعدی