گروه کشاورزي حاتم با سابقه اي بالغ بر 70 سال در زمینههاي مختلف کشاورزي در ایران فعال میباشد که در طی سالهاي گذشته با لطف خداوند متعال و تلاش کلیه اعضاي گروه به گسترش چشمگیري دست یافته است.

      در حال حاضر فعالیت ها و توانمنديهاي این مجموعه در راستاي موارد ذیل می باشد :

 * مشاوره و مطالعه انواع پروژه ها ي گلخانه اي   * کارخانه تولید سازه و تجهیزات گلخانه 

* تولید آهن و پروفیل و مواد اولیه سازه گلخانه    *  نصب و راه اندازي پروژه ها

 * تامین بذر و نهاده هاي تولید و نهال و پیاز گل    * مدیریت تولید

 * مدیریت بازاریابی، فروش و صادرات                 * آموزش

در واقع گروه حاتم کل زنجیره تولید محصول گلخانه اي از مطالعات اولیه تا فروش محصول را بر عهده دارد که در این راستا این گروه داراي

گریدهاي مرتبط با این فعالیت ها نیز می باشد :

گواهینامه صلاحیت EPC) طراحی، ساخت و اجراي گلخانه) از سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی
رتبه یک پیمانکاري در زمینه هاي اجراي طرحها، پروژهها و امور بهرهبرداري و نگهداري از سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی
رتبه یک مشاوره در زمینه هاي زراعت و امور باغبانی از سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی
رتبه یک مشاوره در زمینه هاي مرتع آبخیزداري از سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی
رتبه یک مشاوره در زمینه هاي آب، خاك، امور زیربنایی و مکانیزاسیون از نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی
رتبه سه مشاوره در زمینه هاي محیط زیست از نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی
عضو انجمن گلخانه سازان و انجمن وارد کنندگان بذر

تجربیات شاخص طی 70 سال سابقه کاری

طراحی و مطالعات تخصصی پروژههاي گلخانهاي و شهركها براساس شرح خدمات اختصاصی فاز یک و دو با برخورداري از تیم
کارشناسی آموزش دیده و با سابقه و مطالعه بالغ بر 2000 هکتار انواع پرژه هاي گلخانه اي در داخل و خارج از کشور
کارخانه تولید لوله و پروفیل، سازه و قطعات و تجهیزات گلخانه و احداث حدود 400 هکتارگلخانه مدرن در سرتاسر کشور
نماینده انحصاري شرکت گلخانه اي روفپا اسپانیا در زمینه انواع سازه هاي مدرن و فصلی گلخانه اي
نماینده انحصاري شرکت مریدیم اسپانیا در زمینه تامین انواع بذر هیبرید سبزي و صیفی
برخورداري از تیم فنی و باتجربه در راستاي مدیریت کشت انواع محصولات جهت نیل به محصول با تناژ بالاتر و کیفیت مطلوب
و مقبول صادرات و بازارهاي بین المللی
برخورداري از منابع بالغ بر 1000 ساعت فیلم و مولتی مدیا آموزشی و برگزاري سمینارها و دوره هاي آموزشی در سرتاسر ایران
برخورداري از گلخانه ها و مزارع پایلوت در کل کشور

خدمات و آموزش:

ما را دنبال کنید...