عنوان پروژه

محل پروژه

1

مطالعات تولید بذر هیبرید سبزی و صیفی در ایران- موسسه بذر و نهال رضوی

استان خراسان رضوی

2

مطالعات احداث گلخانه تولید محصول سبزی و صیفی و گل مجتمع گلخانه ای باغ جاوید پارس

استان تهران-شهرستان ورامین

3

مطالعات احداث گلخانه تولید نهال ، نشا و محصول سبزی و صیفی شرکت کشت و صنعت زرندیه

استان مرکزی- زرندیه

4

مطالعات احداث گلخانه تولید نشا آقای فکور

استان قزوین – شهرستان آبیک

5

مطالعات فاز 1 و 2 شهرک گلخانه ای نظرآباد

استان البرز

6

مطالعات احداث گلخانه سازمان همیاری شهرداری های استان خراسات رضوی

استان خراسان رضوی

7

مطالعات فاز دو شهرک های گلخانه ای دزفول و شوشتر

شوشتر– استان خوزستان

8

 مطالعات امکان سنجی گلخانه خاکپور

استان تهران

9

مطالعات امکان سنجی گلخانه مهراسبی

استان تهران

10

مطالعات امکان سنجی گلخانه آقایی

استان تهران

11

مطالعات امکان سنجی گلخانه پاچاوشی

استان تهران

12

 مطالعات امکان سنجی گلخانه امینی

استان تهران

13

مطالعات امکان سنجی گلخانه زینلی

استان تهران

14

 مطالعات امکان سنجی گلخانه پرخو

استان تهران

15

 مطالعات امکان سنجی مجتمع تفریحی گلخانه ای کیجابا

کشور آذربایجان

16

 مطالعات آمایش استان های لرستان و کرمانشاه

لرستان و کرمانشاه

17

 مطالعات امکان سنجی فاز یک و دو گلخانه باهوکلات

استان سیستان و بلوچستان

18

مطالعات فاز 1 و 2 گلخانه 10 هکتاری سپاهان

 استان اصفهان

19

 مطالعات فنی و مهندسی و طراحی مجتمع گلخانه و باغ 20 هکتاری شرکت مکران

چابهار

20

مطالعات پروژه تولید بذر هیبرید شرکت توسعه بذر ایرانیان

استان گلستان

21

مطالعات پروژه تولید بذر شرکت بین المللی آتا رز

استان گلستان

22

 مطالعات پروژه تولید بذر شرکت توسعه بذر ایرانیان

توسعه بذر ایرانیان

23

مطالعات پروژه تولید بذر شهرک خوجملی

استان گلستان

24

مطالعات مجتمع گلخانه ای شرکت مپنا – جزیره قشم

جزیره قشم

25

مطالعات پروژه های گلخانه شیشه ای تولید گل و گیاه آقای عبدالوند- استان تهران

استان تهران

26

مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 71136 مترمربعی تولید نهال زینت گل

 استان مازندران (جویبار)

27

مطالعات امکان سنجی گلخانه35040 مترمربعی تولید بذر هیبرید سبزی و صیفی جهاد تحقیقات مجد

خوزستان

28

 مطالعات امکان سنجی شهرک گلخانه ای 31852 مترمربعی تولید بذر، نهال و سبزی و صیفی

 استان گلستان

29

مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 50400 مترمربعی رایزکو

 استان البرز (صفادشت)

30

مطالعات امکان سنجی گلخانه 1 هکتاری آقای ایزد پرست

استان تهران (ورامین)

31

مطالعات امکان سنجی گلخانه تولید گل شهرداری ملارد

ملارد – استان تهران

32

مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه ترکمنستان

ترکمنستان – کشور ترکمنستان

33

مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه کشت و صنعت بوستان سلطانیه

سلطانیه – استان زنجان

34

مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه و ابنیه 50 هکتاری پالیز کشت آریا

استان تهران (ملارد)

35

مطالعات امکان سنجی گلخانه 10 هکتاری تولید سبزی و صیفی و گل رز شرکت جهانکشت (بنیاد شهید)

 استان تهران

36

 مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه اتکا

استان تهران

37

 مطالعات امکان سنجی و بانکی احداث مجتمع حمل و نقل، سورتینگ و  گلخانه یامی

 استان تهران

38

 مطالعات امکان سنجی و بانکی احداث شهرک گلخانه زرتوجی-استان هرمزگان

زرتوجی-استان هرمزگان

39

 مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه اسفندیاری – استان ساری

 استان مازندران

40

 مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه گروه همکاران توسعه –  استان تهران

 استان تهران

41

 مطالعات امکان سنجی گلخانه شیشه ای –  همدان آقای ظفری

 همدان

42

 مطالعات امکان سنجی گلخانه حقی پناه –استان تهران ( شهریار )

استان تهران ( شهریار )

43

 مطالعات امکان سنجی گلخانه امینی –استان تهران ( شهریار )

استان تهران ( شهریار )

44

 مطالعات امکان سنجی گلخانه زرندی –استان تهران ( شهریار )

استان تهران ( شهریار )

45

 مطالعات امکان سنجی گلخانه ابولحسنی – استان تهران (ورامین)

استان تهران (ورامین)

46

 مطالعات امکان سنجی گلخانه صفری – استان تهران (ورامین)

استان تهران (ورامین)

47

• مطالعات امکان سنجی گلخانه عرب مقصودی – استان تهران (ورامین)

استان تهران (ورامین)

48

• مطالعات امکان سنجی گلخانه نعمتی – استان تهران (ورامین)

استان تهران (ورامین)

49

• مطالعات امکان سنجی گلخانه احمد قوامی – استان تهران (ملارد)

استان تهران (ملارد)

50

• مطالعات امکان سنجی گلخانه شریف مقدم – استان تهران

مقدم – استان تهران

51

• مطالعات امکان سنجی گلخانه یوسف قوامی – استان تهران (ملارد)

استان تهران (ملارد)

52

• مطالعات امکان سنجی گلخانه  تولید آلوئه ورا آقای کاظمی- استان تهران

استان تهران

53

• مطالعات امکان سنجی گلخانه آقای محمدی – استان تهران ( شهرری )

استان تهران ( شهرری )

54

• مطالعات امکان سنجی گلخانه آقای کردبچه- استان تهران

استان تهران

55

• مطالعات امکان سنجی گلخانه آقای شریفی نژاد – استان تهران

استان تهران

56

• مطالعات امکان سنجی گلخانه آقای تقی زاده- استان تهران

استان تهران

57

• مطالعات امکان سنجی گلخانه آقای یاریان- استان تهران

استان تهران

58

• مطالعات امکان سنجی گلخانه آقای قشقایی – استان تهران

استان تهران

59

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی شهر ری – استان تهران

ری – استان تهران

60

• مطالعات امکان سنجی احداث مجتمع گلخانه ای تولید سبزی و صیفی شوشتر – استان خوزستان

شوشتر – استان خوزستان

61

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه دام دشت بهروزان – استان تهران (ورامین)

استان تهران (ورامین)

62

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه افشار – استان تهران (رباط کریم)

تهران (رباط کریم)

63

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 10318 مترمربعی بوربور  – استان تهران  (پیشوا)

استان تهران  (پیشوا)

64

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3120 مترمربعی بیات  –  استان تهران (ملارد)

 استان تهران (ملارد)

65

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3024 مترمربعی تمیزی  –  استان البرز (شهریار)

 استان البرز (شهریار)

66

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 11616 مترمربعی تاجیک –  استان تهران (پیشوا)

 استان تهران (پیشوا)

67

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3834 مترمربعی حاجمیر  –  استان تهران (رباط کریم)

 استان تهران (رباط کریم)

68

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 4000 مترمربعی کاردان  –  استان البرز (نظرآباد)

 استان البرز (نظرآباد)

69

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 1224 مترمربعی بیابانی –  استان تهران (پاکدشت)

 استان تهران (پاکدشت)

70

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3120 مترمربعی پازوکی  –  استان البرز (نظرآباد)

 استان البرز (نظرآباد)

71

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 10200 مترمربعی رحیمی  –  استان البرز (نظرآباد)

 استان البرز (نظرآباد)

72

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3952 مترمربعی فرزانه خلج –  استان البرز (نظرآباد)

 استان البرز (نظرآباد)

73

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 8064 مترمربعی آزاد فلاح –  استان البرز (نظرآباد)

 استان البرز (نظرآباد)

74

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 4800 مترمربعی  شفیع منصوری  –  استان تهران (ورامین)

 استان تهران (ورامین)

75

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3096 مترمربعی بنی عامری  –  استان تهران (ورامین)

 استان تهران (ورامین)

76

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 5120 مترمربعی  –  استان البرز (شهریار)

 استان البرز (شهریار)

77

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3120 مترمربعی آسایش  –  استان تهران (رباط کریم)

 استان تهران (رباط کریم)

78

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 5200 مترمربعی  –  استان تهران (پاکدشت)

 استان تهران (پاکدشت)

79

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه غیبی  –  استان البرز (ساوجبلاغ)

 استان البرز (ساوجبلاغ)

80

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3000 مترمربعی میری –  استان تهران (ورامین)

 استان تهران (ورامین)

81

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 9504 مترمربعی تاجیک  –  استان تهران (ورامین)

 استان تهران (ورامین)

82

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 5040 مترمربعی عباسی –  استان تهران (اسلامشهر)

 استان تهران (اسلامشهر)

83

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3120 مترمربعی طبخی  –  استان البرز (ساوجبلاغ)

 استان البرز (ساوجبلاغ)

84

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 10000 مترمربعی امام قلی –  استان البرز (ساوجبلاغ)

 استان البرز (ساوجبلاغ)

85

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 8064 مترمربعی آزاد فلاح  –  استان البرز (نظرآباد)

 استان البرز (نظرآباد)

86

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 4000 مترمربعی کاردان  –  استان البرز (نظرآباد)

 استان البرز (نظرآباد)

87

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 13000 مترمربعی طباطبایی  –  استان تهران (ورامین)

 استان تهران (ورامین)

88

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3120 مترمربعی بیات-  استان البرز (شهریار)

 استان البرز (شهریار)

89

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 10080 مترمربعی نهال گستر رویان-  استان قزوین (آبیک)

 استان قزوین (آبیک)

90

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 3000 مترمربعی تولید سبزی و صیفی  محمودی  –  استان مازندران (فریدونشهر)

 استان مازندران (فریدونشهر)

91

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 5000 مترمربعی تولید سبزی و صیفی  –  استان سیستان و بلوچستان (خاش)

 استان سیستان و بلوچستان (خاش)

92

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 50400 مترمربعی تولید سبزی و صیفی مزینان  –  استان خراسان رضوی (مزینان)

 استان خراسان رضوی (مزینان)

93

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه 12384 مترمربعی تولید سبزی و صیفی آویژگان دنا  –  استان البرز (هشتگرد)

 استان البرز (هشتگرد)

94

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید فلفل دلمه ای نصیری- استان تهران( صفادشت)

استان تهران( صفادشت)

95

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی محمد علی- استان تهران( ورامین)

استان تهران( ورامین)

96

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی اشرف میرزایی- استان تهران(چهاردانگه)

استان تهران(چهاردانگه)

97

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی خانی – استان تهران (پاکدشت )

استان تهران (پاکدشت )

98

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی میرعبداللهی – استان تهران ( دماوند)

استان تهران ( دماوند)

99

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی شرکت شرکت کشت و صنعت سجاد نیا صالح 1 و 2 -استان تهران(ورامین)

استان تهران(ورامین)

100

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی رشیدی زاده- استان تهران ( رباط کریم)

استان تهران ( رباط کریم)

101

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حسینی – استان تهران( اسلامشهر)

استان تهران( اسلامشهر)

102

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی شرکت نوید فرتاک – استان تهران ( رباط کریم)

تهران ( رباط کریم)

103

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی عرب – استان تهران (ملارد)

استان تهران (ملارد)

104

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی اصفهانی- استان تهران

استان تهران

105

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی قوامی – استان تهران ( شهریار)

استان تهران ( شهریار)

106

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی رشید فرهادی – استان تهران ( اسلامشهر)

استان تهران ( اسلامشهر)

107

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی علیزاده ساوه 1 و 2 – استان تهران (ورامین)

استان تهران (ورامین)

108

• مطالعات امکان سنجی احداث مجتمع گلخانه ای تولید سبزی و صیفی عباسی – استان تهران (ورامین)

استان تهران (ورامین)

109

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی شصتی 1 – استان تهران( پاکدشت)

استان تهران( پاکدشت)

110

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی حاجی بابایی– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

111

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی حیدری– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

112

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی نسیم پاک کوشان– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

113

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی یاری– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

114

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی خسروی نژاد– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

115

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی حدادیان– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

116

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی بند پی– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

117

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی جلالی زاده– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

118

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی ترکاشوند– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

119

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی شهبازی راد– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

120

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی فاراب– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

121

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی روحانی– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

122

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی شریعت زاده– استان تهران ( پیشوا)

استان تهران ( پیشوا)

123

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی تاجیک– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

124

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای شفیعی- استان تهران ( پاکدشت)

استان تهران ( پاکدشت)

125

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای تاجیک عباسی – استان تهران(ورامین)

استان تهران(ورامین)

126

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای مجیدلو- استان تهران ( رباط کریم)

استان تهران ( رباط کریم)

127

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه خانم سماعی – استان تهران ( اسلامشهر)

استان تهران ( اسلامشهر)

128

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای ظهره وند- استان تهران (اسلامشهر)

استان تهران (اسلامشهر)

129

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای عابدی– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

130

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای ملارمضانی– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

131

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای بیسادی– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

132

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای کبریایی -استان تهران (ورامین)

استان تهران (ورامین)

133

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی شصتی 2 – استان تهران( پیشوا)

استان تهران( پیشوا)

134

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای حصارکی– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

135

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای کمالیان– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

136

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای گلمکان- پیشوا

پیشوا

137

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای حسینی نسب– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

138

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی شرکت برق آرا– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

139

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای کاظمی– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

140

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای مهدی رضایی – ری

ری

141

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای مه آبادی- ری

ری

142

•  مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای آل رسول-پیشوا

استان تهران

143

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای غزال نیا– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

144

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای اسکندری– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

145

•  مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای اشتری– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

146

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای روز خوش– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

147

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی خانم کاظمی– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

148

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای میرمحمدی -شهرری

آقای میرمحمدی -شهرری

149

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای صدوقی– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

150

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای حبیبی –کهریزک

کهریزک

151

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای آقامیری

ورامین

152

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای غلامعلی تاجیک -ورامین

ورامین

153

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای سلبی- اسلامشهر

اسلامشهر

154

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای جواهری– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

155

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای فروتن– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

156

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای اکبریان– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

157

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای ترابی– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

158

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی آقای نخجوان پور– استان تهران ( ورامین)

استان تهران ( ورامین)

159

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای شریفی– استان تهران

 استان تهران

160

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای تاجیک – استان تهران

استان تهران

161

• مطالعات امکان سنجی مالی گلخانه آقای شیرمحمدی – استان تهران

 استان تهران

162

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه خانم بدری -شهرری

شهرری

163

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای مهجوریان

استان تهران

164

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای سعد آبادی

استان تهران

165

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای بابایی – استان تهران

 استان تهران

166

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای حسین حسینی

 استان تهران

167

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای عباس النچری

 استان تهران

168

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه آقای بهرامی

 استان تهران

169

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه وفایی– استان تهران

 استان تهران

170

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه نوایی– استان تهران

 استان تهران

171

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه داوود پور– استان تهران

 استان تهران

172

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی شرکت دشت لاله کلار 1

 استان تهران

173

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی شرکت دشت لاله کلار 2

 استان تهران

174

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی شرکت دشت لاله کلار 3

 استان تهران

175

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی پژمان جعفری 1

 استان تهران

176

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی پژمان جعفری 2

 استان تهران

177

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی پیمان جعفری

 استان تهران

178

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی گذری

 استان تهران

179

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی قلی پور

 استان تهران

180

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه غلامرضایی– استان تهران

 استان تهران

181

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه خانی– استان تهران

 استان تهران

182

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه نصیری رباط کریم

 استان تهران

183

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه خودکار– استان تهران

 استان تهران

184

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه ثانی– استان تهران

 استان تهران

185

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه شیخ وند– استان تهران

 استان تهران

186

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه کریمی – استان تهران

 استان تهران

187

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه علوی- استان سمنان

استان سمنان

188

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه صبح خیز– استان تهران

 استان تهران

189

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه روانسر-استان کرمانشاه

استان کرمانشاه

190

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه عزیزیان– استان تهران

 استان تهران

191

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه شیدایی– استان تهران

 استان تهران

192

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه بهرامی– استان قزوین

استان قزوین

193

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه شفیعی – عبدالوند 1– استان تهران

 استان تهران

194

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه شفیعی – عبدالوند 2– استان تهران

 استان تهران

195

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه زاده کناری– استان تهران

 استان تهران

196

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه سلطانی 1– استان تهران

 استان تهران

197

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه سلطانی 2– استان تهران

 استان تهران

198

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه سلطانی 3– استان تهران

 استان تهران

199

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه باباخانی 1– استان تهران

 استان تهران

200

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه باباخانی 2– استان تهران

 استان تهران

201

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه باباخانی 3– استان تهران

 استان تهران

202

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه میرزایی – استان تهران

 استان تهران

203

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تولید سبزی و صیفی حصارگلی خانم سعادتی- استان تهران

 استان تهران

204

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه شیرکوند– استان تهران

 استان تهران

205

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه ملکی– استان تهران

 استان تهران

206

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه جوانشیر خاضعی– استان تهران

 استان تهران

207

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه جوانشیر خاضعی– استان تهران

 استان تهران

208

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه ابراهیمی– استان تهران

 استان تهران

209

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه ابوالفضل رسولی– استان تهران

 استان تهران

210

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه احسان حاجی– استان تهران

 استان تهران

211

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه امین قنواتی– استان تهران

 استان تهران

212

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه پژمان مشین چی– استان تهران

 استان تهران

213

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه پورجبار– استان تهران

 استان تهران

214

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه پوریا کرمی– استان تهران

 استان تهران

215

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه حاجیوند– استان تهران

 استان تهران

216

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه راضیه شهریاری– استان تهران

استان تهران

217

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه راضیه شهریاری– استان تهران

 استان تهران

218

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه اسماعیل گلستانی– استان تهران

 استان تهران

219

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه محمود اغماضی– استان تهران

استان تهران

220

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه رستگار– استان تهران

استان تهران

221

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه رضا ایزدپرست– استان تهران

 استان تهران

222

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه رضا چراغی– استان تهران

استان تهران

223

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه رضا کلوندی– استان تهران

 استان تهران

224

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه روح الله ابراهیم بیگی– استان تهران

 استان تهران

225

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه روح الله فرحی– استان تهران

 استان تهران

226

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه روشن علی منفرد– استان تهران

 استان تهران

227

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه زهرا بیلچی کنگرلو– استان تهران

 استان تهران

228

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه شاهرخ فرخی– استان تهران

 استان تهران

229

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه شرکت سرمایه گذاران فدک– استان تهران

 استان تهران

230

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه سبزافشان دماوند– استان تهران

 استان تهران

231

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه شیخوند– استان تهران

 استان تهران

232

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه طباطبایی– استان تهران

استان تهران

233

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه عباس النچری– استان تهران

 استان تهران

234

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه عباس جندقیان منفرد– استان تهران

ماستان تهران

235

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه علاقمند– استان تهران

استان تهران

236

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه علی اشرف میرزایی– استان تهران

 استان تهران

237

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه علی عاکف– استان تهران

 استان تهران

238

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه علی عقیلی– استان تهران

 استان تهران

239

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه علیرضا سپاه منصوری– استان تهران

 استان تهران

240

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه غلامحسینی– استان تهران

 استان تهران

241

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه غلامرضایی– استان تهران

 استان تهران

242

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه فاطمه عبدالهی– استان تهران

 استان تهران

243

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه فاطمه نیکوروش– استان تهران

استان تهران

244

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه فریده حسینقلی– استان تهران

 استان تهران

245

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه کارگر– استان تهران

 استان تهران

246

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه ماشاالله حیدری– استان تهران

 استان تهران

247

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه محمد بابایی– استان تهران

استان تهران

248

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه محمد حیدری– استان تهران

 استان تهران

249

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه محمد ماستری فراهانی– استان تهران

 استان تهران

250

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه محمد هداوند– استان تهران

 استان تهران

251

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه محمدحسین کردآبادی– استان تهران

استان تهران

252

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه محمدرضا طاهری– استان تهران

استان تهران

253

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه محمدمهدی عطازادگان جهرمی– استان تهران

استان تهران

254

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه محمود زمانی– استان تهران

استان تهران

255

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه مرادی– استان تهران

 استان تهران

256

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه مرتضی سپهری– استان تهران

 استان تهران

257

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه مصطفی علینقی– استان تهران

 استان تهران

258

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه معبودی– استان تهران

 استان تهران

259

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه مهدی هاشمی– استان تهران

 استان تهران

260

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه مهرداد کرد– استان تهران

 استان تهران

261

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه موسوی– استان تهران

 استان تهران

262

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه نجفی– استان تهران

 استان تهران

263

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه یزدی– استان تهران

استان تهران

264

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه تهران کاشاک– استان تهران

 استان تهران

265

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه جعفر نادعلی– استان تهران

 استان تهران

266

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه حسین اسماعیلی– استان تهران

استان تهران

267

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه حمیدرضا نصیری– استان تهران

استان تهران

268

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه دهقانی– استان تهران

استان تهران

269

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه رضا حفیظی– استان تهران

استان تهران

270

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه سعید عظیمی– استان تهران

 استان تهران

271

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه سعید مختاری اورنج– استان تهران

 استان تهران

272

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه علیرضا نعمتی– استان تهران

استان تهران

273

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه قاسم تاجیک پی– استان تهران

استان تهران

274

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه قاسم زند– استان تهران

استان تهران

275

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه محسن خزل– استان تهران

استان تهران

276

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه محمود رمضان– استان تهران

 استان تهران

277

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه مسعود زلفان– استان تهران

استان تهران

278

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه مصطفی هداوندخانی– استان تهران

استان تهران

279

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه منصور رحمانی– استان تهران

استان تهران

280

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه مهدی قارلقی– استان تهران

استان تهران

281

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه محسن نصیری– استان تهران

استان تهران

282

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه نیما رجبی نسب– استان تهران

استان تهران

283

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه یدالله کاظمی راد– استان تهران

استان تهران

284

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه ابراهیم حسینی محمدی– استان تهران

استان تهران

285

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه حسن پورموحدیان– استان تهران

استان تهران

286

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه حسنی نسب– استان تهران

 استان تهران

287

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه علی اکبر محمدی– استان تهران

استان تهران

288

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه علی تاجیک– استان تهران

 استان تهران

289

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه مهدی خانلری– استان تهران

 استان تهران

290

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه احمد سالاری– استان هرمزگان

استان هرمزگان

291

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه اسماعیل خلیل پور– استان هرمزگان

استان هرمزگان

292

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه اکبر زمانی زاده– استان هرمزگان

استان هرمزگان

293

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه عباس جعفری– استان هرمزگان

استان هرمزگان

294

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه زینت دمی– استان هرمزگان

استان هرمزگان

295

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه سلمان موجبی– استان هرمزگان

 استان هرمزگان

296

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه صادقی– استان هرمزگان

 استان هرمزگان

297

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه عباس هنرمند

 استان هرمزگان

298

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه محسن پیشدار

استان هرمزگان

299

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه محمد سالاری

 استان هرمزگان

300

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه محمود سالاری

 استان هرمزگان

301

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه مرتضی زارعی

 استان هرمزگان

302

• مطالعات امکان سنجی احداث گلخانه میلاد خواجه دادیان

 استان هرمزگان