30/03/2022

خربزه MA017

فروش بذر این محصول خرید کنید خربزه MA017 بوته قوی پوشش برگی مناسب میوه بیضی به وزن 5/2 تا 3 کیلوگرم پوست زبر به رنگ زرد […]