30/03/2022

بادمجان ـFRAC

فروش بذر این محصول خرید کنید بادمجان ـFRAC رقم هیبرید F1 دمگل سبز رنگ و بدون خار میوه به رنگ مشکی براق وزن میوه متوسط 350 […]