نشاء

نخستین گام بعد از تجهیز گلخانه انتقال نشاء مناسب به داخل گلخانه است. برنامه ریزی و انجام هزینه های مجدد تا برداشت محصول و فروش آن، مستلزم داشتن نشاء خوب و عاری از بیماریست. تامین چنین نیازی، تنها با بکارگیری علم و تکنولوژی جدید در زمینه بسترهای رویشی بذر و رشد آن فراهم خواهد شد. شرکت حاتم در این زمینه خدمات زیر را ارائه می کند:

۱-آموزش مباحث مربوط به تولید نشاء (لوح های فشرده و دوره های آموزشی)

 ۲- تأمین نشاء برای کشاورزان گرامی با سفارش قبلی

  ۳-انجام مطالعات امکان سنجی و احداث گلخانه های تولید نشاء عاری از ویروس

مزایای نشاء کاری

پیش رس شدن محصول • عاری بودن کشت از هرگونه آفت و بیماری احتمالی و کمبود مواد غذایی و ناهنجاری های فیزیولوژیکی • صرفه جویی در هزینه ها (مصرف انرژی و بذر) • بهره مندی از سیستم های جدید کشت (کشت درون بستر و کشت های هیدروپونیک) • جوانه زنی بهتر بذر و یکنواختی کشت • بهره مندی از بازارهای اول فصل • کاهش زمان تولید محصول • افزایش تولید • مقاومت بوته ها به تنش ها محیطی

شماره تلفن های شرکت حاتم

021-56715871
021-56715872

*protected email*

رادیو حاتم

جدیدترین برنامه رادیو حاتم را می توانید از طریق پخش کننده زیر اجرا نمایید و برنامه را بطور کامل گوش فرا دهید.

 

| Open Player in New Window