۱ مشاوره احداث گلخانه


-    اقلیمی

-    مکان یابی

-    اقتصادی

-    بازار

-    سازه و تجهیزات


 ۲ مشاوره تولید محصولات گلخانه ای-    کاشت ، داشت ، برداشت

-    تولید نشاء

-    آبیاری و تغذیه

-    بیماری ها و آفات

-    تنظیم رشد رویشی و زایشی

-    تنظیم رطوبت و دما در گلخانه

-    هرس و تربیت گیاه

 
 
 ۳ مشاوره فروش و صادرات محصول
 ۴ مشاوره پروژه های آموزشی از جمله سمینارها، جلسات و دوره های آموزشی


مطالعات امکان سنجی پروژه های گلخانه ای به طور خلاصه شامل موارد زیر می باشد:

۱    مطالعات بازار

۲    تعیین محل احداث پروژه

۳    بررسی مطالعاتی جغرافیایی، اقلیمی و اکوسیستمی

۴     بررسی پیامدهای زیست محیطی

۵    بررسی آزمایشات تجزیه آب و خاک

۶    بررسی و برآورد آب، برق و سوخت

۷    پیشنهاد نوع سازه مناسب برای منطقه

۸    محاسبات و تحلیل مالی و اقتصادی

۹ پیشنهاد نوع کشت و محصول

۱۰    بررسی کاشت، داشت، برداشت محصول

۱۱    برنامه ریزی توسعه گلخانه


خدمات نصب عبارتند از:

۱ تسطیح و آماده سازی زمین

۲    نصب سازه و متعلقات

۳    تجهیز گلخانه

۴    نصب کلیه سیستم های گلخانه ای

۵    آموزش کار با کلیه سیستم ها

۶    ارائه سوپر وایزر های خارجی و داخلی برای نصب

۷    تعمیرات جزئی و کلی گلخانه

۸    پلاستیک کشی

۹    تأمین قطعاتنظرات

دیدگاهتان را بنویسید

شماره تلفن های شرکت حاتم

021-56715871
021-56715872

*protected email*

رادیو حاتم

جدیدترین برنامه رادیو حاتم را می توانید از طریق پخش کننده زیر اجرا نمایید و برنامه را بطور کامل گوش فرا دهید.

 

| Open Player in New Window