برنامه جلسات مشاوره

جلسات مشاوره توسط کارشناسان ارشد کشاورزی برگزار می گردد. لازم به ذکر است کارشناسان شرکت حاتم دوره های آموزشی کشت گلخانه ای را در شرکت مریدیم و روفپای اسپانیا گذرانده اند. هزینه جلسه مشاوره در زمینه احداث و کشت گلخانه ای و کشاورزی نوین، ساعتی ۱۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد.

عنوان رئوس مطالب مدارک مورد نیاز
مکان یابی احداث گلخانه اقلیم، پروفیل خاک‌، موقعیت گلخانه ها در منطقه ، اصول تطبیق با نظام گلخانه ای‌، ابنیه آزمایش آب و خاک زمین‌، ابعاد زمین‌، نقشه توپوگرافی
احداث گلخانه انواع سازه و مشخصات فنی‌، فونداسیون‌، پوشش‌، سیستم ها و تجهیزات گلخانه آزمایش آب و خاک زمین‌، ابعاد زمین‌، نقشه توپوگرافی
کاشت‌، داشت‌، برداشت خیار‌، گوجه فرنگی‌، فلفل‌، بادنجان‌، توت فرنگی بسته به درخواست
بحث مالی احداث گلخانه‌، صادرات محصول اقتصادی بودن پروژه‌، سرمایه های جاری و ثابت

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

شماره تلفن های شرکت حاتم

021-88514461
021-88514462

*protected email*

رادیو حاتم

جدیدترین برنامه رادیو حاتم را می توانید از طریق پخش کننده زیر اجرا نمایید و برنامه را بطور کامل گوش فرا دهید.

 

| Open Player in New Window