شادلین

خصوصیات مهم زراعی

– بوته قوی – عملکرد، کیفیت و ماندکاری بالا
– تیپ بلوکی
– رقم قابل کشت در گلخانه و نت هاوس
– رنگ میوه سبز و در حالت رسیده زرد لیموئی
– وزن هر میوه ۲۵۰ گرم
– متحمل به (TMV – PMMV (0-3
– تحمل نسبی به TSWV

اقلیم‌های توصیه شده برای کشت:

مناسب برای کشت در فصول بهار و تابستان در گلخانه

f padra1

f shadlin
شماره تلفن های شرکت حاتم

021-56715871
021-56715872

*protected email*

رادیو حاتم

جدیدترین برنامه رادیو حاتم را می توانید از طریق پخش کننده زیر اجرا نمایید و برنامه را بطور کامل گوش فرا دهید.

 

| Open Player in New Window