سرخین

خصوصیات مهم زراعی

– بوته قوی و رشد متوسط
– گیاه قوی و دارای سایه اندازی مناسب
– تیپ بلوکی
– رقم فضای باز،، عملکرد بالا، کیفیت و ماندگاری بالا
– رنگ میوه قرمز، وزن میوه ۳۰۰ گرم
– متحمل به TM:0
– تحمل نسبی به TSWV

اقلیم‌های توصیه شده برای کشت

مناسب برای کشت در فصول بهار و تابستان در فضای بار

f sarkhin

بذر فلفل دلمه ای سرخین-شرکت حاتم
شماره تلفن های شرکت حاتم

021-56715871
021-56715872

*protected email*

رادیو حاتم

جدیدترین برنامه رادیو حاتم را می توانید از طریق پخش کننده زیر اجرا نمایید و برنامه را بطور کامل گوش فرا دهید.

 

| Open Player in New Window