• محصولات

  شرکت توليدي کشاورزي حاتم گلخانه‌اي ، با هدف توليد، تامين بذر و توزيع نهاده‌هاي کشاورزي در سال 1320 به صورت موسسه تاسيس گرديده است و با گذشت زمان در سال 1360 با نگرشي نوين، مکانيزاسيون کشاورزي و پيشرفته‌ترين نهاده‌هاي کشاورزي توليدي در دنيا را به کشاورزان معرفي نموده است و از سال 1369 فعاليت خود را بر روي کشت‌هاي کنترل ‌شده و محافظت‌ شده ادامه داده است ...
 • گلخانه ها

  شرکت توليدي کشاورزي حاتم گلخانه‌اي ، با هدف توليد، تامين بذر و توزيع نهاده‌هاي کشاورزي در سال 1320 به صورت موسسه تاسيس گرديده است و با گذشت زمان در سال 1360 با نگرشي نوين، مکانيزاسيون کشاورزي و پيشرفته‌ترين نهاده‌هاي کشاورزي توليدي در دنيا را به کشاورزان معرفي نموده است و از سال 1369 فعاليت خود را بر روي کشت‌هاي کنترل ‌شده و محافظت‌ شده ادامه داده است ...
 • نمونه کارها

  شرکت توليدي کشاورزي حاتم گلخانه‌اي ، با هدف توليد، تامين بذر و توزيع نهاده‌هاي کشاورزي در سال 1320 به صورت موسسه تاسيس گرديده است و با گذشت زمان در سال 1360 با نگرشي نوين، مکانيزاسيون کشاورزي و پيشرفته‌ترين نهاده‌هاي کشاورزي توليدي در دنيا را به کشاورزان معرفي نموده است و از سال 1369 فعاليت خود را بر روي کشت‌هاي کنترل ‌شده و محافظت‌ شده ادامه داده است ...
 • خدمات

  شرکت توليدي کشاورزي حاتم گلخانه‌اي ، با هدف توليد، تامين بذر و توزيع نهاده‌هاي کشاورزي در سال 1320 به صورت موسسه تاسيس گرديده است و با گذشت زمان در سال 1360 با نگرشي نوين، مکانيزاسيون کشاورزي و پيشرفته‌ترين نهاده‌هاي کشاورزي توليدي در دنيا را به کشاورزان معرفي نموده است و از سال 1369 فعاليت خود را بر روي کشت‌هاي کنترل ‌شده و محافظت‌ شده ادامه داده است ...
 • گالري

  شرکت توليدي کشاورزي حاتم گلخانه‌اي ، با هدف توليد، تامين بذر و توزيع نهاده‌هاي کشاورزي در سال 1320 به صورت موسسه تاسيس گرديده است و با گذشت زمان در سال 1360 با نگرشي نوين، مکانيزاسيون کشاورزي و پيشرفته‌ترين نهاده‌هاي کشاورزي توليدي در دنيا را به کشاورزان معرفي نموده است و از سال 1369 فعاليت خود را بر روي کشت‌هاي کنترل ‌شده و محافظت‌ شده ادامه داده است ...
 • تماس با ما

  شرکت توليدي کشاورزي حاتم گلخانه‌اي ، با هدف توليد، تامين بذر و توزيع نهاده‌هاي کشاورزي در سال 1320 به صورت موسسه تاسيس گرديده است و با گذشت زمان در سال 1360 با نگرشي نوين، مکانيزاسيون کشاورزي و پيشرفته‌ترين نهاده‌هاي کشاورزي توليدي در دنيا را به کشاورزان معرفي نموده است و از سال 1369 فعاليت خود را بر روي کشت‌هاي کنترل ‌شده و محافظت‌ شده ادامه داده است ...
 • درباره ماپنجشنبه, ?? آذز ????

  درباره ما

  شرکت توليدي کشاورزي حاتم گلخانه‌اي ، با هدف توليد، تامين بذر و توزيع نهاده‌هاي کشاورزي در سال 1320 به صورت موسسه تاسيس گرديده است و با گذشت زمان در سال 1360 با نگرشي نوين، مکانيزاسيون کشاورزي و پيشرفته‌ترين نهاده‌هاي کشاورزي توليدي در دنيا را به کشاورزان معرفي نموده است و از سال 1369 فعاليت خود را بر روي کشت‌هاي کنترل ‌شده و محافظت‌ شده ادامه داده است ...
 • کشاورزي حاتم

  شرکت کشاورزي حاتم گلخانه اي پيشرو در خدمات کشاورزي
 • گلخانه

  نصب و راه اندازي گلخانه
 • گلخانه

  نصب و راه اندازي گلخانه
 • رزومه

  رزومه شرکت حاتم گلخانه اي
 • خدمات

  خدمات حرفه اي و تخصصي کشاورزي
 • گالري

  گالري تصاوير محصولات و خدمات
 • تماس با ما

  تماس با دفتر مرکزي شرکت
 • درباره ما

  مشاهده فعاليت ها و خدمات

متاسفانه متنی برای این مطلب موجود نمی باشد

شماره تلفن های شرکت حاتم

021-56715871
021-56715872

*protected email*

رادیو حاتم

جدیدترین برنامه رادیو حاتم را می توانید از طریق پخش کننده زیر اجرا نمایید و برنامه را بطور کامل گوش فرا دهید.

 

| Open Player in New Window