16/01/1401

احداث گلخانه استان همدان

احداث گلخانه استان همدان به صورت مکانیزه
16/01/1401

احداث گلخانه شهرستان میناب

احداث گلخانه پلی کربنات در شهرستان میناب استان هرمزگان
16/01/1401

احداث گلخانه تولید نشاء محیا

احداث گلخانه تولید نشاء محیا
16/01/1401

احداث گلخانه حمیدیه

قبلی بعدی
16/01/1401

احداث گلخانه تولید نشاء

قبلی بعدی
16/01/1401

احداث گلخانه تولید گل

قبلی بعدی
16/01/1401

احداث گلخانه ها

گلخانه میناب احداث گلخانه 20 هکتاری در استان هرمزگان شهرستان میناب احداث گلخانه میناب اطلاعات بیشتر گلخانه همدان اطلاعات بیشتر گلخانه استان همدان احداث گلخانه 12/5 […]
16/01/1401

پروژه های گلخانه ای

قبلی بعدی عنوان پروژه مساحت (مترمربع) محل پروژه گلخانه تولید انواع گل 2000 کشور عمان گلخانه تولید نهال فجر ساری 30000 استان مازندران (ساری) گلخانه تولید […]