30/03/2022

بادمجان ـ KAREENA

فروش بذر این محصول خرید کنید بادمجان  _ Kareena رقم هیبرید F1 زودرس میوه قلمی، سیلندری شکل و به رنگ بنفش روشن مناسب جهت برداشت خوشه […]
30/03/2022

بادمجان ـ GOSPEL

فروش بذر این محصول خرید کنید بادمجان ـ GOSPEL رقم هیبرید میوه به رنگ سیاه، بیضی شکل و کشیده وزن متوسط میوه 400 گرم دمگل میوه […]
30/03/2022

بادمجان ـFRAC

فروش بذر این محصول خرید کنید بادمجان ـFRAC رقم هیبرید F1 دمگل سبز رنگ و بدون خار میوه به رنگ مشکی براق وزن میوه متوسط 350 […]