فروش بذر این محصول خرید کنید

HZ9920 هیبرید F1

  •  
  •     فلفل دلمه ای به رنگ زرد لیمیویی

  •     وزن میوه 250 گرم

  •     متحمل به ویروس موزاییک تنباکو (TSWV) , (PMMV) , (TMV)

  •     ماندگاری بالا پس از برداشت

  •     مناسب کشت در گلخانه