فروش بذر این محصول خرید کنید

ثمر هیبرید F1

 

  • فلفل دلمه ای به رنگ زرد لیمویی

  • وزن میوه در حدود 200 تا 250 گرم – یکدست

  • ماندگاری بالا پس از برداشت

  • بسیار پر محصول

  • متحمل به ویروس موزاییک تنباکو (TSWV) , (PMMV) , (TMV)

  • مناسب برای کشت در فضای باز و گلخانه