:

ارم روفپا

   RUFEPA – اسپانيا- ‌سازنده و توليد كننده انواع گلخانه ها (نت- هاوس ،‌شايد- هاوس ،‌Almeria Type   ،‌Open top plastic & Gutic ،‌گلخانه هاي پلي كربناتي و شيشه اي   A- Frame و Venllo)  و سيستمهاي گلخانه اي.

   MERIDIEM SEEDS – اسپانیا – تولید انواع بذور هیبرید سبزی و صیفی

ارم سیمبوسیک

  SYMBIOSIS INTERNATIONAL BV-  هلند – توزيع كننده انواع بذر ، قلمه و پایه و پیاز گل و گياهان آپارتماني و زينتي/ واردات و صادرات گل و گیاه

NEWsil- هلند- تولید انواع کود های آلی بهبود دهنده رشد گیاه