:

سیستم آبیاری قطره ای ساده

این سیستم آبیاری قطره ای دارای یک سیستم فیلتراسیون و 3 تانکر کود و یک تانکر ذخیره آب ، که پس از ترکیب کود با آب و عبور از فیلتراسیون به لوله های ورودی آب و پس از آن به تیپ های آبیاری انتقال می یابد و براساس برنامه های مختلفی که مدیر فنی کشت در بازه های مختلف زمانی سن گیاه دارد آبیاری و تغذیه صورت می پذیرد .

سیستم آبیاری قطره ای و تغذیه هوشمند:

سیستم آبیاری قطره ای و تغذیه هوشمند در گلخانه شامل یک دستگاه تغذیه ،فیلتراسیون، تانکر های کود و اسید و لوله های داخل گلخانه می باشد، که براساس برنامه دریافتی از نرم افزار تغذیه بصورت اتوماتیک کود های مورد نیاز را از تانکر ها می گیرد و پس از تنظیم محلول با pH و EC مناسب، محلول غذایی خارج شده از ماشین تغذیه وارد سیستم فیلتراسیون شده تا ذرات معلق که باعث گرفتگی در لوله های آبیاری شده توسط فیلترهای 150 میکرونی جذب گردد .
هم چنین جهت گرفتن ذرات معلق پس از خروج محلول از هر تانک مجموعه اي از فيلتراسيون و مسير هاي شستشو در تانک در نظر گرفته مي شود و محلول به ماشين تغذيه هدايت مي شود و جهت جلوگيري از رسوب داخل هر تانکر به جز تانک اسيد همزن هوا نيز در نظر گرفته مي شود . گفتني است لوله کشي در محوطه ايستگاه پمپ ها انجام مي شود . پس از آماده سازی محلول غذایی، این محلول توسط لوله های آبیاری به داخل گلخانه منتقل می گردد و توسط لوله های ماکارونی و قطره چکان هایی که در بستر های کشت وجود دارد محلول به گیاه تزریق می گردد .
اساس برنامه ریزی این سیستم ها بر مبنای دو سیستم PLC و بورد های الکترونیک میباشد که سیستم PLC با توجه به قابلیت تغییر برنامه و اضافه کردن برنامه ها و امکانات جدید به آن و هم چنین عدم وابستگی به شرکت تولید کننده با توجه به در دسترس بودن نفرات فنی ، سیستم موثر تری خواهد بود

سیستم آبیاری قطره ای دارای مشخصات و قابلیت های ذیل می باشد :

طراحی بر اصول آبیاری قطره ای
برداشت مواد غذایی از بشکه های جداگانه و محلول سازی
تنظیم pH و EC محلول غذایی با بالاترین دقت
قابلیت برنامه ریزی برای انواع کشت های گلخانه ای و فضای آزاد
کنترل رشد گیاه به جهت رشد رویشی و زایشی
قابلیت برنامه شستشوی بستر و پایین آوردن EC بستر
قابلیت اضافه کردن مخزن کود و سم جهت مبارزه با آفات
قابلیت کنترل فشار و دبی لوله های آبیاری به منظور رسیدن به نقطه کار مناسب قطره چکان ها
قابلیت تعریف ده برنامه غذایی در روز (قابل افزایش است)
قابلیت تعریف یک هفته ای و ماهیانه برنامه غذایی
قابلیت بخش بندی گلخانه و فضای آزاد ( زون بندی )
قابلیت هم زن های هوایی که مانع به وجود آمدن رسوب شود

سیستم آبیاری_ بوم آبیاری:

یکی از انواع سیستم های آبیاری گلخانه سیستم آبیاری بوم می باشد که نازل هایی آب و یا مواد غذایی و یا سموم را بر روی گیاهان برگی همچون انواع کاهو و کلم، گلدان ها و یا انواع نشا بپاشد .
این سیستم بصورت ریلی روی گیاهان حرکت می کند و آبیاری را بصورت پاششی انجام میدهد .
سیستم کاملا اتوماتیک بوده و توسط سیستم کنترل اقلیم مرکزی کار می کند