:

پرده ذخیره کننده انرژی یا ترمواسکرین که در زیر سقف گلخانه نصب می شود که توسط موتور های سقفی ترمواسکرین با فرمان هایی که براساس شرایط اقلیمی از سیستم کنترل آب و هوا دریافت می شود و یا براساس صلاحدید کارشناس گلخانه با توجه به شرایط اقلیمی بصورت دستی و یا اتوماتیک باز و بسته شود.
جنس این پرده ها از فیلم پلی اتیلن، آلومینیوم و نخ پلی اتیلن می باشد که میزان ذخیره انرژی و نور آنها براساس اقلیم منطقه و نیاز گیاه و گلخانه انتخاب می گردد .
این سیستم میتواند در گلخانه ها در کاهش پرت حرارتی، تنظیم دمای گلخانه و تنظیم میزان تابش موثر باشد