خیار پیروز

خصوصیات مهم زراعی:

– پارتنوکارپ
– تیپ بیت آلفا
– بوته نسبتا قوی – شاخه های جانبی مناسب
– متحمل به ویروس زردی رگبرگ خیار (CVYV)
– نسبتا متحمل در برابر سفیدک سطحی و داخلی
– طول میوه ۱۶ تا ۱۸ سانتی متر

اقلیم‌های توصیه شده برای کشت:

مناسب برای کشت در بهار و تابستان مناسب برای کشت در بهار و تابستان در فضای باز (نکته: این رقم می بایست در جای ایزوله کشت شود تا به وسیله گرده های بیگانه تلقیح نشود. در صورت تلقیح شدن شکل و میزان تولید تغییر خواهد کرد)

rana


بذر خیار پیروز شرکت حاتم
شماره تلفن های شرکت حاتم

021-88514461
021-88514462
021-88518656
021-88518657
021-88518658
021-88518659
*protected email*

کنترل پنل کاربری
You are not logged in.
رادیو حاتم

جدیدترین برنامه رادیو حاتم را می توانید از طریق پخش کننده زیر اجرا نمایید و برنامه را بطور کامل گوش فرا دهید.

 

| Open Player in New Window